actieve werkvormen anders vergaderen Judy van Aken

Begeleiding bij anders vergaderen: Actieve werkvormen

Denk eens terug aan jouw laatste vergadering.
Hoe effectief was die vergadering rondom de tafel nou werkelijk? Heeft iedereen zijn expertise in kunnen brengen? Hoe was het energiepijl? Was de groepsdynamiek voldoende? Was er draagvlak? Is het gewenste doel bereikt?

Dat kan heel vaak anders.
Ik begeleid (project)teams bij het proces om samen het beoogde resultaat te behalen. Iedereen kan zijn input leveren. De toepassing van actieve werkvormen maakt dat mogelijk. Je krijgt ruimte, voelt je veilig en de kans dat synergie in de groep ontstaat is groot.

Je zit letterlijk niet uren op een stoel, maar je beweegt. Al je zintuigen worden geprikkeld. Een bijpassende locatie is ook essentieel.

Met mijn coachingsachtergrond kan ik inspelen op wat er leeft in de groep.

Kortom met deze aanpak werk je op een creatieve, inspirerende en actieve manier met elkaar om het gezamenlijke doel te behalen. Je gaat met een nieuwe vibe aan de slag!

de kracht van verbinding Judy van Aken

Workshop: De kracht van verbinding

In deze training staat de groep centraal. Gedurende de training zullen zij elkaar (nog) beter leren kennen door allerlei oefeningen gericht op communiceren, oordeelsvorming en feedback geven.

Je krijgt inzicht over hoe jouw boodschap mogelijk anders kan overkomen op een ander.
Daartoe wordt er aandacht besteed aan hoe wij binnenkomende informatie filteren. Hierbij spelen o.a. een aantal persoonlijke factoren een rol. Deze zullen kort toegelicht worden.

Tevens komt oordeelsvorming aan bod. Dat is iets heel menselijks om te doen met ons eigen, unieke filtersysteem. Door bewustwording hierover kunnen we ons meer kunnen openstellen voor elkaar. Hierdoor ontstaat meer verbinding.

Daarnaast zijn er negen positieve aannames die de basis vormen voor een krachtig team. Deze aannames worden middels oefeningen concreet en toepasbaar gemaakt.

Uiteraard komt feedback geven, op een constructieve manier, ook aan de orde.

Kortom een dynamische training met verdieping in elkaar, bruikbare tools én waar ook ruimte is voor humor.