Gezondheidspreventie in relatie tot positieve gezondheid

posted in: blog | 0

 

Gezondheidspreventie in relatie tot positieve gezondheid

Eind oktober las ik in binnenlands bestuur over de, in oprichting zijnde, nieuwe politieke partij `Partij voor Preventie` (PVP) door Paul van de Velpen. Hij is directeur van de GGD in Amsterdam. Zijn argument is dat in het verkiezingsprogramma voor de Tweede Kamerverkiezingen 2017 niet voldoende aandacht is voor preventie op het gebied van gezondheid.

Ik ben eens gaan “googlen” wat de overheid doet en verstaat onder preventie:
Om de zorg betaalbaar te houden en de kwaliteit van leven van heel veel mensen te verbeteren, is preventie cruciaal. Het kabinet wil dat mensen zo lang mogelijk gezond en vitaal blijven. Bijvoorbeeld door het bevorderen van een gezonde leefstijl, een gezonde leefomgeving en vaccinatieprogramma’s. Het Nationaal Programma Preventie ‘Alles is gezondheid…’ ,opgestart in 2014, bundelt acties die Nederland gezonder maken.

De focus van het programma ligt op minder alcohol, roken, depressie, diabetes, overgewicht en meer bewegen. Maar ook de mogelijkheid tot vaccinaties en bevolkingsonderzoeken.
Dit is natuurlijk een hele mooie ontwikkeling, ondanks economische beweegredenen.
Mijns inziens zijn er veel meer preventieve mogelijkheden, juist net kls men gezond is. Gezondheid is voor mij een veel breder begrip.

Kort daarop kwam ik in aanraking met het begrip positieve gezondheid.
Machteld Huber, arts, heeft een nieuwe definitie van gezondheid nationaal en internationaal op de kaart gezet. Ze heeft de definitie van gezondheid die de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft geformuleerd op zijn kop gezet door niet de nadruk te leggen op ‘ziek zijn’, maar op ‘gezond zijn’.
‘Gezondheid als het vermogen zich aan te passen en een eigen regie te voeren, in het licht van de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven.’

De term Positieve Gezondheid is afgeleid van het nieuwe gezondheidsconcept en staat voor een brede kijk op gezondheid en welbevinden. Het bestaat uit 6 pijlers: dagelijks functioneren, sociaal maatschappelijk participeren, kwaliteit van leven, zingeving, mentaal welbevinden en lichaamsfuncties. Positieve gezondheid wordt door steeds meer organisaties en gemeenten omarmd. Ik kan met trots zeggen ook door de gemeente Voerendaal waar praktijk Tree of life gevestigd is.

PowerPoint-presentatie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *