Hoe kan ik er ‘echt’ zijn voor iemand die me dierbaar is?

posted in: blog | 0

Hoe kan ik er ‘echt’ zijn voor iemand die me dierbaar is?

Is het jou ook wel eens overkomen dat een dierbare je vertelt over wat ze meegemaakt heeft en dat je soms afgeleid bent door je eigen gedachten? Mijn gedachten dwaalden weleens af naar bijvoorbeeld een vergelijkbare situatie die ikzelf meegemaakt had. Ik heb mezelf er ook weleens op betrapt dat ik het gesprek overnam om mijn ervaring te delen in plaats van te luisteren naar het verhaal van de ander. Mijn opleiding Neuro linguïstisch Programmeren (NLP) heeft me hier bewust van gemaakt.  Ik wilde leren beter luisteren. Ik dacht dat dat de crux was in het er echt zijn voor iemand. Maar het gaat veel dieper dan luisteren.

Bij NLP leer je vrij snel de term ‘rapport maken’. Dat wil eigenlijk zeggen afstemmen op je gesprekspartner. Als je dat lukt, luister je ook echt. Afstemmen op de ander komt neer op je inleven in zijn of haar wereld. Inleven in hoe hij of zij de wereld ziet, beleeft, ervaart. Hoe degene zijn wereld heeft vormgegeven met bijbehorende overtuigingen, opvattingen en aannames. Als het je lukt om je in te leven in de ander, zul je merken dat je niet oordeelt over zijn of haar gedrag, gedachten of woorden.

Dit is in elk gesprek toepasselijk, maar vooral heel waardevol als een van je dierbaren het moeilijk heeft. Denk aan een scheiding, een sterfgeval of ontslag. Heather Plett (o.a. coach) schreef in 2015 een zeer succesvolle blog over ‘holding space’. Ze had haar moeder thuis op het sterfbed verzorgd met hulp van een verpleegster aan huis. Deze verpleegster had haar zo veel ruimte gegeven om te kunnen handelen hoe voor haar en tegelijker tijd voor haar moeder het beste was. De verpleegster begreep dat iedereen afscheid neemt op zijn eigen manier vanuit zijn eigen wereldje. Ze oordeelde niet. Heather kijkt zeer positief terug op deze ervaring. Ze heeft geanalyseerd wat deze verpleegster zo bijzonder maakte. Ze was tegelijkertijd coach, begeleidster en ze faciliteerde haar familie. Ze ondersteunde en begeleidde hen op een zachte, vriendelijke, niet oordelende wijze.  Heather noemt het ‘holding space’. Ze heeft dit vertaald naar 8 levenswijsheden:

1. Sta de ander toe te vertrouwen op zijn eigen intuïtie en wijsheid. Stimuleer de ander toe te staan wat op dit moment nodig is voor het volgende ogenblik.
2. Geef niet meer informatie, instructies en advies dan iemand op dat moment aankan. Teveel kan het gevoel geven van onbekwaamheid of onwaardigheid.
3. Laat de ander in zijn kracht. In bijna alle situaties hebben mensen de autonomie nodig om hun eigen keuzes te maken. Het komt maar zelden voor dat je iemand anders helpt als je besluiten neemt voor hem of haar.
4. Laat je eigen ego erbuiten. Ons ego wil adviseren, wil ons aandeel inbrengen, invloed hebben op het resultaat en laten zien hoe goed wij wel niet zijn. Daarmee geef je de ander niet de ruimte voor intuïtie en wijsheid.
5.  Zorg dat de ander zich veilig voelt om keuzes te maken, ookal is het misschien niet de beste. Hierdoor heeft de ander de  moed om een keus te riskeren en daardoor te leren en zich verder te ontwikkelen.
6. Geef met tact en dienstbaarheid de noodzakelijke begeleiding en hulp.
7. Geef de ander de ruimte en het vertrouwen alle emoties te uiten door je compassie te tonen. Juist emoties die de ruimte krijgen gaan weer voorbij. De echte emotie is vaak maar van korte duur.
8. Sta de ander toe om verschillende beslissingen te nemen en om andere ervaringen te hebben dan jijzelf.

Heather Plett: ‘Holding space is niet iets dat we op een dag kunnen beheersen, of dat je kan leren met een lijst aan tips zoals ik die heb gemaakt. Het is lastig. We kunnen holding space ontwikkelen door te oefenen en te beseffen dat het uniek is voor elke persoon en elke situatie’.

Daar kan ik niets meer aan toevoegen.  Voor mij een inspiratie om door te gaan op de weg die ik ben ingeslagen. Ik ben zacht voor mezelf als ik een misstap maak 🙂

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *